Jazyková škola, s ktorou Vás to bude baviť!
Jazyková škola, s ktorou Vás to bude baviť!
Jazyková škola, s ktorou Vás to bude baviť!
Jazyková škola, s ktorou Vás to bude baviť!

„Učte sa jazyk pre ten oslobodzujúci pocit, ktorý vo vás nastane,
keď zistíte, že nie ste viazaní žiadnou jazykovou bariérou!“

Individuálne jazykové kurzy

Jazyková škola ALOA

Sme dynamicky sa rozvíjajúca jazyková škola, ktorá flexibilne reaguje na požiadavky trhu v oblasti vzdelávania a výučby cudzích jazykov. Naše jazykové kurzy sú zamerané na praktickú stránku – hovorenie a porozumenie, teda na to, čo najviac potrebujete v každodennom živote. Jazyky sa tak učíte rýchlo, jednoducho a prirodzenou cestou. Náš úspech dosahujeme jednoznačnou orientáciou na kvalitu výučby a poskytovaných služieb.

V jazykovej škole ALOA sa zameriavame na výučbu anglického jazyka a nemeckého jazyka priamou metódou. Vyučujeme:

  • v skupinách s malým počtom účastníkov (maximálne 7)
  • individuálne ( jedna, dve alebo tri osoby)

V menších skupinách sa lektori dokážu prispôsobiť Vašim individuálnym potrebám, motivovať Vás v aktívnej komunikácii a pomáhať Vám tak odbúrať bariéry, ktoré Vám bránia komunikovať v cudzom jazyku. Naše kurzy sú zamerané na rozvoj schopnosti aktívne komunikovať a porozumieť a na rozšírenie slovnej zásoby.