Jazyková škola, s ktorou Vás to bude baviť!
Jazyková škola, s ktorou Vás to bude baviť!
Jazyková škola, s ktorou Vás to bude baviť!
Jazyková škola, s ktorou Vás to bude baviť!

Cenník

Výučba nemeckého jazyka v skupine
Počet študentov maximálne 5 osôb
Počet hodín 32 (50 x 50 minút) = 16 stretnutí po 100 minút
Intenzita kurzu 2-krát do týždňa
Čas výučby popoludní, vo večerných hodinách (po vzájomnej dohode)
Cena 1 osoba / 160 Eur
Výučba anglického jazyka v skupine
Počet študentov maximálne 5 osôb
Počet hodín 32 (50 x 50 minút) = 16 stretnutí po 100 minút
Intenzita kurzu 2-krát do týždňa
Čas výučby popoludní, vo večerných hodinách (po vzájomnej dohode)
Cena 1 osoba / 160 Eur
Individuálna výučba nemeckého jazyka
Počet študentov 1 - 3 osoby
Počet hodín

-10 hodín v trvaní 50 minút alebo 5 hodín v trvaní 100 minút)

- minimálne 10 hodín a viac

Intenzita kurzu určuje si študent po dohode s lektorom
Čas výučby dopoludnia, popoludní, vo večerných hodinách (po vzájomnej dohode)
Cena 1 osoba - 12 eur/50 min. 2 osoby - 8 eur/50 min. 3 osoby - 6 eur/50 min.
Individuálna výučba anglického jazyka
Počet študentov 1 - 3 osoby
Počet hodín

- 10 hodín v trvaní 50 minút alebo 5 hodín v trvaní 100 minút

- minimálne 10 hodín a viac

Intenzita kurzu určuje si študent po dohode s lektorom
Čas výučby dopoludnia, popoludní, vo večerných hodinách (po vzájomnej dohode)
Cena 1 osoba - 12 eur/50 min.. 2 osoby - 8 eur/50 min.. 3 osoby - 6 eur/50 min..